הודעה על ביצוע עבודות בשכונת איה

תאריך: 21/05/2019

בימים הקרובים יחל תאגיד המים והביוב עין כרמים בביצוע עבודות לביצוע קווי מים חדשים לאורך רחוב איה. מטרת העבודות הינה החלפת הצנרת הקיימת אשר התיישנה ומניעת פיצוצים ואובדן מים.
בכדי לאפשר עבודה בטוחה, יתקיימו ברחוב  הסדרי תנועה זמניים לתקופת העבודות בלבד.
נא תשומת ליבכם לשילוט ולתמרור.
משך העבודה המתוכנן הינו כחודשיים עד שלושה חודשים.
אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית, נמשיך לדאוג לשדרוג התשתיות בעיר​