מכרז 02/19 להנחת קו מאסף לביוב לחיבור רמת נבון בכרמיאל למאסף בית הכרם

תאריך: 12/08/2019