הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני - פירוט טקסטואלי בהמשך הדף

דירקטוריון

מנכ"לית וסמנכ"לית כספים

 • עובדי עין כרמים
  • מנהלת לשכה
  • ממונה על פניות הציבור
  • ממונה על ביטחון המים - 50%
  • מנהלת חשבונות
  • מהנדס ראשי
   • מנהל מחלקת תפעול
    • מפקחי מערכות מים וביוב - מיקור חוץ
    • 2 עובדי מים וביוב - עובדי עירייה מושאלים
    • עובד מים וביוב
    • קבלנים
    • תכנון מערכות מים וביוב - מיקור חוץ
   • רכזת תפעול ולוגיסטיקה
  • מנהל מחלקת שרות לקוחות
   • עובד שטח לאכיפה - 50%
   • טלפנית מוקד התאגיד
   • 3 נציגות שירות לקוחות
   • רכזת אכיפה וגבייה
 • מיקור חוץ
  • רו"ח
  • יועץ ביטוח
  • מבקר פנים
  • יועץ הנדסי
  • יועץ משפטי
  • יועץ שפכי תעשיה
  • יחסי ציבור
מבנה ארגוני