מסמכי יסוד

אישור מפעל חיוני

צו על פי חוק שירות עבודה בשעת-חירום תשכ"ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967 , ולאחר שהתייעצתי כדין, 
אישרתי את 876400 (סמל המפעל), עין כרמים בע"מ (שם המפעל),
כתובת: מעלה כמון ביג 2, כרמיאל
כמפעל חיוני לצורך החוק האמור.
אישור זה הנו בתוקף עד 31.12.2019

תל אביב יד טבת תשע"ח,  01/01/2018

רביב מלאכי
המפקח הכללי על כח האדם
  • אישור זה מבטל אישורים קודמים

תעודת התאגדות

זאת התעודה כי עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ
נתאגדה ונרשמה על פי חוק החברות כחברה בערבון מוגבל
24/08/2009, ד' אלול תשס"ט

מס' חברה 514315001

אביבה ברוך, עו"ד 
ב'/רשם החברות