בעלי תפקידים

  • מנכ"לית: בת-שבע אבוחצרה
  • מנהלת לשכת מנכ"לית: פטריסיה בן דיין
  • חשב החברה : נתנאל קורן קריאף
  • מהנדס התאגיד: תומר עוז
  • רכזת תפעול ולוגיסטיקה: ניצן רז
  • מנהל שירות לקוחות: גיל פרסטר
  • ממונת פניות ציבור: סיון לריח
  • מנהל התפעול: ירון גרטי
  • ממונה ביטחון מים: דביר כרמי