בעלי תפקידים

  • ​מנכ"לית: בת-שבע אבוחצרה
  • מנהלת לשכת מנכ"לית: פטריסיה בן דיין
  • חשבת החברה : כפא חוסיין
  • מהנדס התאגיד: תומר עוז
  • רכזת תפעול ולוגיסטיקה: ניצן רז
  • מנהלת שירות לקוחות: חוה יקוטי
  • ממונת פניות ציבור: סיון לריח
  • מנהל התפעול: ירון גרטי
  • ממונה ביטחון מים: דביר כרמי