תקני ניהול איכות

  
  
  
  
קישור לתעודה
הצהרת מדיניות התאגיד לאבטחת מידע 24/03/2020
ת"י 45001:2018 ISO10610328/07/201925/07/2021
ת"י 27001:2013 ISO10440214/04/201913/04/2022
ת"י 9001:2015 ISO10446528/02/201902/07/2020
ת"י 18001:20077852630/11/201829/11/2021