חזון התאגיד

תאגיד "עין כרמים" שואף להיות תאגיד מוביל במתן שירות, באיכות המים ובפיתוח תשתיות המים והביוב. התאגיד פועל באופן מתמיד על מנת למקסם את רווחתם של תושבי כרמיאל תוך ייעול מתמיד של תשתיות המים והביוב בעיר וייעול תהליכים ארגוניים שונים.

מעבר לאספקת מים באיכות גבוהה ורצופה לתושבים, אנו בעין כרמים שמנו לנו למטרה עליונה לשמור על בריאות הציבור ואיכות הסביבה וכן לעודד חיסכון במים, המשאב היקר ביותר המצוי בידינו. כחברה המספקת שירותים רצופים לתושב, אנו מתחייבים לשרת באדיבות וביעילות את תושבי כרמיאל, ולהבטיח את ייעוד ההכנסות ממתן שירותי אספקת המים להשקעה במערכות המים והביוב בעיר. אנו שואפים ופועלים על מנת להביא לניהול עסקי מקצועי ויעיל של רשת המים והביוב בכרמיאל ולדאוג כי אספקת המים לתושבי כרמיאל תתבצע בצורה היעילה, הבריאה והבטוחה ביותר.