חברי דירקטוריון

  • ​מר אבינועם צפיר - יו"ר הדירקטוריון
  • גב' סילביה דסקלו - חברת דירקטוריון
  • גב' ענת משה - חברת דירקטוריון
  • מר כפיר כהן- חבר דירקטוריון