מבנה ארגוני

דירקטוריון מנכלית"/ מנהלת לשכה יועץ משפטי רואה חשבון מברק פנים אגף הנדסה אגף שירות לקוחות וצרכנות מים אגף כספים חשב מנהלת חשבונות מנהל שירות לקוחות וגביה מנהלת צרכנות ופניות ציבור ה רכז אכיפת שטח נציגת שירות לקוחות מהנדס התאגיד מזכירת אגף הנדסה מנהל תפעול מנהל טכנולוגיות GIS וקר צוות שטח Image Map