מי אנחנו?

תאגיד מים וביוב עין כרמים בע"מ, הוקם ופועל בעיר כרמיאל מאוקטובר 2009.
עיריית כרמיאל הינה הבעלים של התאגיד, והיא מחזיקה 100% ממניות התאגיד.
התאגיד משרת את תושבי כרמיאל 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה, החל מאספקת מים רצופה, סילוק שפכים וביוב, תחזוקה ופיתוח מתמיד של תשתיות המים והביוב בכל רחבי העיר. כמו כן, התאגיד מפקח על שפכי תעשייה במטרה לשמור על איכות הסביבה. לתאגיד מחלקת שירות לקוחות עצמאית אשר נותנת מענה לכל פניה של תושבים ובמקביל אחראית על הפקת חשבונות המים, גבייה ואכיפה המתייחסת לאספקת המים וסילוק הביוב.

אנו בתאגיד עין כרמים מחויבים למתן שירות איכותי ומיטבי. השירות כאמור מתחיל באספקת המים הסדירה וסילוק הביוב וכלה בשירות הלקוחות במספר דרכי תקשורת. אנו בתאגיד עין כרמים מתחייבים בראש ובראשונה על אספקת מים באיכות הגבוהה ביותר, תוך ביצוע בדיקות איכות וטיב המים באופן סדיר, על מנת להבטיח אספקת מים איכותית וטובה לתושבי העיר.
התאגיד שם לו למטרה לשמור על המים, המשאב הטבעי החשוב ביותר, ועל כן אנו מבצעים בדיקות תכופות ומעקב אחר קריאות המים על מנת להתריע על נזילות ודלף, להחליף מדי מים פגומים ופועלים על מנת להקטין את אחוזי הפחת בעיר.