דוחות כספיים

  
דוח כספי ליום 30.06.19
דוח כספי לשנת 2019 חתום
דוח כספי ליום 30.06.18
דוח כספי 2018
דוח כספי 2017
דוח כספי 2016
דוח כספי 2015
דוח כספי 2014
דוח כספי 2013
דוח כספי ליום 31 לדצמבר 2012
דוח כספי ליום 31 לדצמבר 2011
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010