מז"ח

מכשיר מונע זרימה חוזרת ("מז"ח") מיועד למנוע זיהום מים ברשת העירונית. חדירת מזהמים למערכת המים פוגעת באיכות המים ועלולה לגרום לפגיעה בבריאות הציבור.
משרד הבריאות מחייב התקנת מז"ח אחרי מד המים ובראש מערכת אספקת המים, באמצעות מתקין מוסמך, כאמור בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב – 1991 (לקשר לתקנות) במתקנים הבאים:
  • בריכות פרטיות וציבוריות
  • מעבדות
  • תחנות דלק
  • מתקני שטיפת מכוניות
  • בתי דפוס
  • מפעלי יצור ועיבוד מתכות
  • כל עסק המשתמש במים ליצור
תאגיד עין כרמים פועל נמרצות על מנת שמז"ח יותקן בכל בתי העסק הללו בכדי לשמור על הסביבה.
בתי העסק העירוניים, בהם מותקן המכשיר, מחויבים לבצע בדיקה שנתית על ידי בודק/ מתקין מוסמך ולהעביר את תעודת תוצאות הבדיקה אל ספק המים מי רעננה, ולמשרד הבריאות.
בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או לחידושו, יגיש בעל העסק אישור מטעם בודק/ מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח ובדיקתו על פי התקנות. 
לתשמת לבכם: כול מז"ח אשר מותקן בעסק או בבית חייב בבדיקה שנתית ודיווח למשרד הבריאות ולספק המים.

מז"ח בגינות פרטיות

מז"ח בגינות פרטיות נדרש כאשר יש שימוש במערכות דישון המפזרת דשן באמצעות מערכת המים. בבתים עם גינות בהם מותקנים מיכלי דישון, חובה להקפיד על התקנת מז"ח ע"י מתקין בודק מוסמך, וחובה לבצע בדיקת תקינות למז"ח כל שנה על ידי בודק מוסמך, ובוודאי שלא לשתות מצינור המים שבגינה. אנו קוראים לכל אחת ואחד מתושבי העיר המדשנים גינות דרך מערכת המים הפרטית: קחו אחריות על הנושא! היו שותפים, והקפידו על התקנת המתקנים ע"י מתקין מוסמך, פרטים נוספים אפשר למצוא באתר משרד הבריאות לגבי מתקין ובודק מוסמך.