הנדסה ותשתיות

מחלקת ההנדסה מבצעת את מדיניות אספקת המים לעיר כרמיאל בהתאם להנחיות רשות המים.
מערכת אספקת המים ומערכת הביוב של העיר כרמיאל התפתחו, בהדרגה, עם התפתחות העיר, מיום היווסדה ועד היום.
לכרמיאל אין מקורות מים עצמיים ואספקת המים לעיר הינה ממערכת "מקורות" המתבססת על קידוחים באזור כרמיאל והקו המחבר לאזור גליל מערבי, המונח בתוואי לאורך כביש עכו-צפת. מבנה המערכת וחלוקה לאזורי לחץ, מוכתב מהמבנה הטופוגרפי של שטח העיר, המאופיין בגבעות שביניהן ואזורים נמוכים, כשהפרש הגובה, בין השטח הגבוה באתר לנמוך ביותר, כ-190 מ'. 
מבנה המערכת הביוב מוכתב, בפריסת האוכלוסייה ומהמבנה הטופוגרפי של העיר. המערכת הינה ברובה גרביטציונית, פרט לאזור מסוים בצפון-מערב העיר, בו קיימת תחנת שאיבה. פתרון הקצה של שפכי העיר הינו מט"ש אזורי כרמיאל, המשותף לעיר וליישובי הסביבה. תשתית הולכת השפכים מאופיינת בצנרת תת קרקעית, הצינורות מבוססים על צנרת מסוג אסבסט-צמנט, בטון ,פלדה ו-P.V.C קשיח.
מערכת אספקה במים ומערכת הולכת השפכים הינן מערכות נפוצות לכל חלקי העיר - אזורי מגורים, אזורי תעשייה ושטחי ציבור. 
המערכת מתוחזקת ומופעלת ע"י תאגיד המים והביוב "עין כרמים".

תחומי פעילות:

 • שמירה ותחזוקה של רשת המים והביוב בעיר.
 • קבלת מים מחברת מקורות.
 • ויסות הלחצים בעיר.
 • מעקב ובקרה על איכות המים.
 • דיגום ובדיקות המים.
 • סקר שפכים.
 • תכנון ובדיקת תוכניות מים.
 • אישור נספחים סניטאריים, טופסי 4 (אכלוס) ותעודות גמר.
 • תיאום הנדסי.
 • טיפול ומענה לפניות התושבים.
 • תחזוקת ציוד לשעת חירום, השתתפות בתרגילי ועדת מל"ח.
 • הוצאת מכרזים ובדיקת תחשיבים.
 • טיפולים בפיצוצים ונזילות ברשת העירונית.
 • החלפת קווי מים.
 • חיבורים חדשים לצרכנים.
 • התקנת מדי מים בבניינים חדשים.
 • החלפת מדי מים ישנים, עצורים והלא תקינים הנשלחים לבדיקת מעבדה (בוררות).
 • התקשרויות מול הממונה על תאגידי המים ורשות המים, משרד הבריאות ומקורות.