תעודות כשרות מדי מים

להלן מוצגות תעודות כשרות של מדי מים מתוצרת חברת "ארד" וחברת "דורות":